Binder Jetting

Neboli tryskání pojiva; tekuté pojivo vrstvu po vrstvě spojuje práškové materiály v pevný celek.