Ohlédnutí za seminářem aneb zelená pro 3D tisk z kovů

Společnost MCAE Systems oficiálně představila naši novou dceřinou společnost Additive Systems, která se bude zaměřovat pouze na 3D tisk z kovů s využitím nejrůznějších technologií.

Seminář, kterého se zúčastnilo téměř šest desítek návštěvníků z 22 společností, se konal v úterý 24. května 2022 v krásných prostorách ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi, v atraktivním velkém sále Hieronimus II.

První polovina semináře probíhala formou přednášek. Úvodní přednášku přednesl jeden z jednatelů společnosti, Ing. Aleš Juránek, který objasnil podnikatelský záměr a strategii společnosti Additive Systems. Naše primární orientace je na stále populárnější 3D tisk z kovů. Do naší nově vytvořené dceřiné společnosti přesunula distribuci značky Desktop Metal naše mateřská společnost MCAE Systems, která má v aditivní výrobě dlouholeté zkušenosti i know-how.

Přednáška od hlavního partnera, společnosti Desktop Metal, v podání Gürsela Demircaliho, který dorazil z Německa, byla především o představení společnosti Desktop Metal a jejím celkovém vývoji růstu. Zmínil také produktové portfolio společnosti a představil jednotlivá řešení.

Další obsáhlá přednáška byla zaměřena na předvedení nového produktu – 3D tiskárny Shop System od společnosti Desktop Metal a technologie Binder Jetting, kterou toto zařízení využívá k výrobě kovových dílů. Přednášku si připravil náš hlavní obchodník Ing. Matyáš Chaloupka, kterého můžete znát z MCAE Systems právě z oblasti 3D tisku z kovů.

Jeho přednáška popisovala, jak je možné zvýšit efektivitu výroby v podnicích bez vysokých nákladů na zaměstnance a jejich zaškolení. Hlavní myšlenkou celé prezentace bylo představení nového zařízení Shop System, které otevírá zcela nový segment strojírenské výroby koncových dílů v malých a středních sériích bez použití nástrojů. Samozřejmě nechybělo několik praktických aplikací, které se již běžně používají při výrobě.

Další přednáška byla zaměřena na software Live Sinter, který mimo jiné pomáhá předcházet deformacím při sintrování dílů. Závěrečná přednáška se vrátila zpět k produktům společnosti Desktop Metal, konkrétně 3D tiskárně Studio System 2, která je určena do kancelářského prostředí.

V odpolední části programu se vše již ukazovalo prakticky, a to na pobočce MCAE Systems v Plazech u Mladé Boleslavi. Workshopy byly celkem tři – 3D tisk z kovů a představení zařízení Shop System a Studio System 2 s ukázkou celé laboratoře i vytištěných dílů, dále pak 3D tisk z plastů technologií FDM a PolyJet včetně nejžhavějších novinek. Poslední praktická ukázka byla věnována 3D optickému měření, které úzce spolupracuje s 3D tiskem z kovů, zejména při optimalizaci deformací při 3D tisku.

Děkuje za mimořádnou účast a těší se na další setkání.