3D tisk z kovu na míru

Firma Desktop Metal debutovala v květnu 2017 s prvním kancelářským zařízením pro 3D tisk kovů – Studio System. Nyní představila inovovanou verzi tohoto zařízení, a to Studio System+, které má řadu vylepšení.

Studio System+ je bezpečné, snadno ovladatelné zařízení pro 3D tisk kovů, které umožňuje vyrábět kovové součásti rychleji bez potřeby speciálních prostor nebo specializované obsluhy. Díky jedné softwarové platformě v rámci celého systému mohou konstruktéři a inženýři pracovat s jedním digitálním souborem po celou dobu výroby součásti.

Na rozdíl od tradičních procesů kovového 3D tisku nevyžaduje Studio System+ žádné volné kovové prášky ani žádné lasery. Studio System+ využívá technologii Bound Metal Deposition (BMD), což je patentovaný proces pro přesné a opakovatelné díly, podobný nejbezpečnějšímu a nejpoužívanějšímu procesu 3D tisku z plastů, technologii FDM. Na rozdíl od jiných systému nevyžaduje speciální prostory nebo zařízení třetích stran, stačí pouze napájení a připojení k internetu.

Stávající systémy pro 3D tisk kovů mají podpory pevně přivařené k součásti a jejich odstranění vyžaduje rozsáhlé obrábění nebo drátové řezání. Studio System+ využívá jako první zařízení na trhu patentované oddělitelné podpory, které je možné odstranit ručně. Následné post-processingové operace jsou tak téměř eliminovány.

Nové funkce

Nový Studio System+ charakterizují stejné funkce známé z původního systému doplněné o nové možnosti tisku a možnosti navýšení kapacity výroby dle individuálních potřeb zákazníka se Studio Fleet™. Studio Fleet™ představuje nové uživatelsky konfigurovatelné hardwarové řešení zvyšující produktivitu malosériové výroby komplexních kovových součástí. Možnost navýšení kapacity výroby dle individuálních potřeb zákazníka až na pětinásobek původní produktivity pouze s dvojnásobnou kapitálovou investicí.

Tiskárna nově obsahuje dvě různé tiskové hlavy pro tisk kovového materiálu. Kromě standardní tiskové hlavy obsahuje nyní i hlavu pro tisk malých součástí s vysokým detailem. Tiskárna dále disponuje vestavěnou kamerou snímající průběh tisku, jež poskytuje obsluze lepší přehled a schopnost monitorování úspěšnosti tisku.

Pro zvýšení produktivity systému jsou vypírací zařízení a sintrovací pec vybaveny stohovatelnými policemi, které zvyšují kapacitu těchto zařízení a odstraňují úzká místa výrobního procesu typická pro procesy vypírání a sintrování. Sintrovací pec obsahuje nově grafitovou retortu vylepšující rovnoměrnost teplotního zatížení a zlepšující kvalitu sintrovaných dílů. Největším vylepšením, které ocení převážně zákazníci s vyšší produktivitou je nově možnost připojení externích tlakových lahví se sintrovacím plynem k sintrovací peci. Tato volitelná možnost sníží náklady na spotřebu a celkové náklady na díl.

90% úspora nákladů při výrobě vstřikovacích forem díky 3D tisku z kovu

Studio System+ umožňuje výrobcům vstřikovacích forem zlepšit provoz a využít výhod aditivní výroby bez nutnosti spoléhání se na externí dodavatele. To zahrnuje menší spotřebu materiálu a tisk odlehčených výplní, tedy nižší náklady a schopnost výroby lehčích dílů při zachování odolnosti proti opotřebení požadované pro nástrojové aplikace. Ve spojení s neočekávanými konstrukčními změnami nebo krátkými reakčními časy umožňuje Studio System+ výrobcům forem rychlejší provádění změny konstrukce s nižšími náklady než při outsourcingu u externích výrobců forem.