Sintering

Neboli spékání je metoda výroby předmětů jejich zahřátím na vysokou teplotu, avšak pod jejich teplotu tání, přičemž dochází k vzájemnému splynutí částic.