3D tiskárna

Zařízení schopné vytvořit („vytisknout“) reálný trojrozměrný objekt na základě počítačového modelu metodou 3D tisku.